· 

Jezus leeft!

Tweede Paasdag, een dag dat we vrij hebben van ons werk of school. Voor mij betekent het een extra dag om aan de opstandig van Jezus te denken. Voor mij heeft dit een bijzondere betekenis. Geen paashaas en gekleurde eieren, maar een man die sterker was dan de dood. Een man die is verlaten door Zijn Vader voor alles wat wij fout hebben gedaan. Als iemand zoiets doet, dan is het geen gewone man. Voor mij is Hij ook geen gewone man. Deze man is Jezus, mijn Verlosser! Want door hem kan ik vergeving krijgen voor alle dingen die ik fout heb gedaan. 

 

De kruisiging

Met kerst heb ik een ander artikel geschreven over het geloof: 'Wat betekent kerst voor mij?'. Met kerst is Jezus geboren. Geboren in een stal en gelegd in een voederbak voor dieren. Terwijl Hij koning is, is Hij onder zulke slechte omstandigheden geboren en doordat Hij zichzelf koning van der Joden noemde, is Hij gestorven. Gestorven omdat iedereen dacht dat Hij gek was en godslasterende taal sprak. Wanneer Jezus verklaarde dat Hij na drie dagen weer zal opstaan, werd Hij al helemaal gezien als een man die onzin praat. Hij werd tot dood veroordeeld en met geweld werd Hij gevangen genomen. Jezus werd gemarteld en gegijzeld terwijl Hij niets verkeerd had gedaan. Hij moest zelfs zijn eigen kruis naar de berg 'Golgotha' tillen. Een heftige gebeurtenis en dat alleen omdat wij verlost moesten worden van de zonden. Terwijl Jezus aan het kruis hing, werd Hij uitgelachen en verlaten door God. Zonder God is er geen leven. God verliet Jezus, zijn eigen zoon en Jezus blies Zijn laatste adem uit.

 

De opstanding

Gelukkig mogen we met Pasen iets moois herdenken. Na alle pijn die Jezus heeft moeten doorstaan, kreeg Hij weer kracht om op te staan. Hij overwon de dood. Terwijl Zijn graf werd bewaakt, kwam er een engel uit de hemel neergedaald. Deze engel rolde de steen, die voor het graf stond, weg en Jezus stond op uit de dood. In een nieuw lichaam verliet Hij zijn graf. Jezus leeft! Jezus is sterker dan de dood. Zelfs de mensen om Hem heen, konden nauwelijks geloven dat Jezus weer is opgestaan. Dit verhaal klinkt ook net een sprookje. Dit verhaal klinkt onmenselijk. Dat is het ook! Wij zijn mensen en kunnen andere mensen of onszelf niet uit de dood opwekken, maar Jezus is geen gewoon mens. Hij is de zoon van God en bij God is alles mogelijk!

 

Leven met God

Natuurlijk heeft dit verhaal zich al lang geleden afgespeeld, maar ik geloof dat dit verhaal echt is! Jezus heeft als onschuldige aan het kruis gehangen en is gestorven voor mijn schuldige ik. Ik geloof dat Jezus mij heeft bevrijd van mijn zonden en dat ik vergeving aan Hem mag vragen. Hij was dood, maar leeft weer door de kracht van de Heilige Geest. Hierdoor krijgen alle gelovigen een nieuw leven waarin wij mogen leven met God. Door onze handen te vouwen en onze ogen te sluiten, kunnen wij ons met volle aandacht richten op deze God. De God die de kracht heeft om ons nieuw leven te geven. Voor mij is dit een hele bevrijdende gedachte! Ondanks al mijn fouten die ik maak, mag ik hoop hebben in een leven dat ik eigenlijk niet verdien. Maar door Jezus, die weer leeft, mag ik uitkijken naar een leven met God!

Reactie schrijven

Commentaren: 0